Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019
Ngày cập nhật 12/02/2019

          Ngày 22 tháng 01 năm 2019, tại Hội trường UBND xã, lồng ghép vào nội dung tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018, UBND xã Lộc Vĩnh triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019. Tham dự hội nghị có đ/c Nguyễn Văn Thừa - Bí thư Đảng ủy xã, đ/c Hoàng Văn Phương - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và các đ/c đại diện các ban ngành, đoàn thể UBND xã.

 

          Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng cơ cấu bền vững, ưu tiên phát triển ngành, lĩnh vực có nhiều tiềm năng lợi thế như dịch vụ du lịch biển; khuyến khích nhân dân đầu tư một số ngành nghề tiểu thủ công nghiệp phát triển theo hướng mở rộng thị trường, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm và quảng bá thương hiệu; tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi hiệu quả diện tích đất trồng lúa thiếu nước sang trồng các loại cây công nghiệp ngắn ngày có giá trị; vận động nhân dân tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất của các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

          Tích cực chủ động ứng phó, thích nghi với biến đổi khí hậu; quản lý chặt chẽ tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường. Huy động mọi nguồn lực nhằm xã hội hóa, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; thực hiện kịp thời, có hiệu quả chính sách an sinh xã hội; tiếp tục giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

          Đồng thời, các ban ngành, bộ phận thuộc UBND xã theo chức năng nhiệm vụ phân công, chủ trì tổng hợp, theo dõi, tham mưu đề xuất chỉ đạo và chịu trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch (10/10 chỉ tiêu kinh tế - xã hội) và 03 chương trình kinh tế  - xã hội trọng điểm. Bên cạnh đó, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019./.

V.Toán

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 916.026
Truy cập hiện tại 71