Tìm kiếm tin tức
Công bố công khai dự toán ngân sách xã Lộc Vĩnh năm 2019.
Ngày cập nhật 08/03/2019

          Ngày 17/01/2019, Ủy ban nhân dân xã Lộc Vĩnh ban hành Quyết định số 05/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách xã Lộc Vĩnh năm 2019.

          Quyết định kèm theo phụ lục công bố công khai số liệu dự toán chi ngân sách năm 2019 theo các nội dung thu chi trong năm 2019.

          Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

Tập tin đính kèm:
Ngô Văn Phú
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 432.073
Truy cập hiện tại 2