Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Ban hành Quy định triển khai hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 18/08/2020

Ngày 04/8, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND về Quy định triển khai hệ thống thông tin phản ánh hiện trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quy định này quy định việc tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường của cá nhân, tổ chức thông qua hệ thống thông tin phản ánh hiện trường thuộc phạm vi quản lý của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; UBND cấp xã; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; các doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích (các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh..)

Các phản ánh hiện trường của cá nhân, tổ chức sẽ được thực hiện thông qua một trong các hình thức sau: Ứng dụng di động: Hue-S (dịch vụ đô thị thông minh Thừa Thiên Huế); Cổng thông tin tương tác: https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn;  Tổng đài đô thị thông minh: 0815751575; Trang facebook đô thị thông minh: https://facebook.com/hueioc; Trang zalo đô thị thông minh: 0941260505; Thư điện tử: dttm@thuathienhue.gov.vn.  Thời gian tiếp nhận phản ánh hiện trường của cá nhân, tổ chức được thực hiện 24/24 giờ, 7 ngày/tuần.

Theo đó, Quy trình xử lý phản ánh hiện trường sẽ được thực hiện qua 05 bước, cụ thể như sau:

Bước 1: Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh thực hiện tiếp nhận phản ánh và phân phối cho cơ quan có trách nhiệm xử lý.

Bước 2: Nhân sự xử lý thuộc các cơ quan xử lý thực hiện tiếp nhận thông tin phản ánh từ Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh. (chậm nhất trong vòng 30 phút)

Bước 3: Nhân sự xử lý thuộc các cơ  quan xử lý thực hiện kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh:
- Trong trường hợp đúng thẩm quyền cơ quan xử lý, nhân sự xử lý thực hiện công tác xác minh và xử lý theo quy trình xử lý phản ánh kiến nghị của đơn vị 

- Trong trường hợp xét thấy không đúng thẩm quyền xử lý, nhân sự xử lý kích hoạt chức năng trả bước trước, đồng thời hỗ trợ ghi rõ đơn vị xử lý đúng để Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh phân phối cho các cơ quan, đơn vị có chức năng khác

Bước 4: Lãnh đạo phê duyệt thuộc các cơ quan xử lý thực hiện phê duyệt kết quả xử lý phản ánh hiện trường:

- Trong trường hợp nội dung xử lý chưa đảm bảo, lãnh đạo phê duyệt kích hoạt chức năng trả lại nhân sự xử lý để tiến hành lại theo yêu cầu. Trong trường hợp này, lãnh đạo phê duyệt có thể áp dụng hình thức sửa đổi nội dung xử lý để phê duyệt mà không cần trả lại nhân sự xử lý;

- Trong trường hợp nội dung xử lý đảm bảo yêu cầu, lãnh đạo phê duyệt thực hiện kích hoạt chức năng phê duyệt để hoàn thành công tác xử lý phản ánh hiện trường của đơn vị. 

Bước 5: Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh thực hiện kiểm tra, biên tập lại nội dung theo đúng quy định và công khai kết quả xử lý phản ánh hiện trường.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2020 và thay thế Quyết định số 75/2018/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định triển khai hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Thừa Thiên Huế.

V.Toán (theo phuloc.thuathienhue.gov.vn)

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 358.197
Truy cập hiện tại 274