Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2019
Ngày cập nhật 11/01/2019

          Ngày 07/01/2019 UBND xã Lộc Vĩnh ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND về việc phổ biến giáo dục Pháp luật năm 2019 trên địa bàn xã Lộc Vĩnh.

          I. Mục đích yêu cầu.

          1.Mục đích.

          Nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật ý thức chấp hành pháp luật cho tổ chức cá nhân và toàn thể nhân dân trên địa bàn toàn xã, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lí nhà nước và tăng cường pháp chế xã hôi chủ nghĩa.

          2.Yêu cầu.

          - Khi phổ biến giáo dục pháp luật cần căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để công tác PBDGPL đến với người dân.

          - Cần bám sát vào đối tượng để phổ biến tuyên truyền pháp luật làm cho nhân dân nhận thức và hiểu biết về pháp luật.

          - Để các văn bản,chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước,các văn bản quy phạm pháp luật, luật,các bộ luật phổ biến kịp thời để các văn bản pháp luật có tính khả thi trong thực tiễn.

          II.Nội dung và phương pháp PBDGPL.

          1.Nội dung.

          - Các văn bản quy phạm pháp luật như thông tư, thông tư liên tịch, chỉ thị, Nghị quyết của đảng và của HĐND các cấp.

          - Các văn bản Luật mới ban hành.

          - Các Đề án cần được tuyên truyền ( Thanh niên, Phụ nữ, Nông dân)

          2. Phương pháp.

           - Tuyên truyền qua hệ thống loa phóng thanh, băng đĩa của xã.

           - Lồng ghép qua các buổi họp dân, hoà giải, trợ giúp pháp lý, trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, với phương pháp thuyết trình bằng miệng.

           -Tờ rơi,sách tìm hiểu Pháp luật

          III. Thời gian và địa điểm.

          1. Thời gian.

          Trong năm 2019

          2. Địa điểm.

          -Tại  nhà văn hoá  của các thôn nếu thôn nào chưa có nhà văn hoá thì tại địa điểm thường tổ chức họp dân.

          - Tại hội trường UBND xã.

          IV. Nguồn kinh phí bảo đảm cho công tác PBDGPL.

           Sử dụng nguồn kinh phí tại địa phương, chủ yếu phục vụ tài liệu.

          V. Tổ chức thực hiện:

          - Tư pháp xã cung cấp tài liệu xây dựng nội dung để tuyên truyền.

          - Các thành viên tuyên truyền theo sự phân công của trưởng ban.

          - Trong quá trình thực hiện các thành viên bám sát kế hoạch nội dung được phân công.

          - Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá lại quá trình hoat động để rút ra kinh nghiệm ngày càng hoạt động tốt hơn ./.

 

X. Bảo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 357.762
Truy cập hiện tại 216