C:\Fportal\PhuLoc\locvinh.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
Ngày cập nhật 11/02/2022

Thực hiện Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Điều 10 Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 về việc ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Ủy ban nhân dân xã Lộc Vĩnh thông báo Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND xã 6 tháng cuối năm 2022, cụ thể như sau:

1. Tiếp công dân định kỳ

NGÀY TIẾP

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI TIẾP

GHI CHÚ

 

Tháng 01

06/01/2022

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Đ/c Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

Công chức

các ban ngành tham gia tiếp công dân cùng Lãnh đạo UBND xã

 

13/01/2022

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Đ/c Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

 

20/01/2022

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Đ/c Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

 

27/01/2022

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Đ/c Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

 

Tháng 02

03/02/2022

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Đ/c Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

Công chức

các ban ngành tham gia tiếp công dân cùng Lãnh đạo UBND xã

 

10/02/2022

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Đ/c Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

 

17/02/2022

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Đ/c Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

 

24/02/2021

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Đ/c Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

 

Tháng 3

 

03/3/2022

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Đ/c Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

Công chức

các ban ngành tham gia tiếp công dân cùng Lãnh đạo UBND xã

 

10/3/2022

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Đ/c Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

 

17/3/2022

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Đ/c Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

 

24/3/2022

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Đ/c Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

 

31/3/2022

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Đ/c Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

 

Tháng 4

 

07/4/2022

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Đ/c Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

Công chức

các ban ngành tham gia tiếp công dân cùng Lãnh đạo UBND xã

 

14/4/2022

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Đ/c Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

 

21/4/2022

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Đ/c Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

 

28/4/2022

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Đ/c Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

 

Tháng 5

 

05/5/2022

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Đ/c Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

Công chức

các ban ngành tham gia tiếp công dân cùng Lãnh đạo UBND xã

 

12/5/2022

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Đ/c Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

 

19/5/2022

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Đ/c Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

 

26/5/2022

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Đ/c Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

 

Tháng 6

 

02/6/2022

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Đ/c Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

Công chức

các ban ngành tham gia tiếp công dân cùng Lãnh đạo UBND xã

 

09/6/2022

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Đ/c Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

 

16/6/2022

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Đ/c Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

 

23/6/2022

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Đ/c Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

 

30/6/2022

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Đ/c Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

 

             

2. Tiếp công dân thường xuyên

Giao trách nhiệm đồng chí Nguyễn Xuân Bảo - Phó Chủ tịch UBND xã thực hiện công tác đón tiếp công dân thường xuyên tại cơ quan đảm bảo theo quy định của Luật Tiếp công dân. Đồng thời, chỉ đạo các ban ngành, bộ phận chuyên môn liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, phục vụ các buổi tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND xã; niêm yết công khai Lịch tiếp công dân của lãnh đạo tại trụ sở UBND xã và trên Trang thông tin điện tử xã đảm bảo theo quy định./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 358.323
Truy cập hiện tại 291