Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lịch Tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Lộc Vĩnh 6 tháng cuối năm 2021
Ngày cập nhật 14/07/2021

Thực hiện Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Điều 10 Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 về việc ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Ủy ban nhân dân xã Lộc Vĩnh thông báo Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND xã 6 tháng cuối năm 2021, cụ thể như sau:

1. Tiếp công dân định kỳ:

NGÀY TIẾP

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

LÃNH ĐẠO

GHI CHÚ

 

Tháng 7

07/7/2021

(Thứ 4)

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

Công chức chuyên môn được phân công tham gia tiếp công dân cùng lãnh đạo

 

14/7/2021

(Thứ 4)

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Nguyễn Xuân Bảo -

Phó Chủ tịch UBND xã

 

23/7/2021

(Thứ 4)

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

 

28/7/2021

(Thứ 4)

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Nguyễn Xuân Bảo -

Phó Chủ tịch UBND xã

 

Tháng 8

04/8/2021

(Thứ 4)

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Nguyễn Thị Thu Hiền -

Phó Chủ tịch UBND xã

Công chức chuyên môn được phân công tham gia tiếp công dân cùng lãnh đạo

 

11/8/2021

(Thứ 4)

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

 

18/8/2021

(Thứ 4)

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Nguyễn Thị Thu Hiền -

Phó Chủ tịch UBND xã

 

25/8/2021

(Thứ 4)

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

 

Tháng 9

 

01/9/2021

(Thứ 4)

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

Công chức chuyên môn được phân công tham gia tiếp công dân cùng lãnh đạo

 

8/9/2021

(Thứ 4)

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Nguyễn Xuân Bảo -

Phó Chủ tịch UBND xã

 

15/9/2021

(Thứ 4)

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

 

22/9/2021

(Thứ 4)

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Nguyễn Xuân Bảo -

Phó Chủ tịch UBND xã

 

29/9/2021

(Thứ 4)

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Nguyễn Xuân Bảo -

Phó Chủ tịch UBND xã

 

Tháng 10

 

06/10/2021

(Thứ 4)

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Nguyễn Thị Thu Hiền -

Phó Chủ tịch UBND xã

Công chức chuyên môn được phân công tham gia tiếp công dân cùng lãnh đạo

 

113/10/2021

(Thứ 4)

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

 

20/10/2021

(Thứ 4)

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Nguyễn Thị Thu Hiền -

Phó Chủ tịch UBND xã

 

27/10/2021

(Thứ 4)

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

 

Tháng 11

 

03/11/2019

(Thứ 4)

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

Công chức chuyên môn được phân công tham gia tiếp công dân cùng lãnh đạo

 

10/11/2021

(Thứ 4)

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Nguyễn Xuân Bảo -

Phó Chủ tịch UBND xã

 

17/11/2021

(Thứ 4)

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

 

24/11/2021

(Thứ 4)

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Nguyễn Xuân Bảo -

Phó Chủ tịch UBND xã

 

Tháng 12

 

01/12/2021

(Thứ 4)

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

Công chức chuyên môn được phân công tham gia tiếp công dân cùng lãnh đạo

 

08/12/2021

(Thứ 4)

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Nguyễn Thị Thu Hiền -

Phó Chủ tịch UBND xã

 

15/12/2021

(Thứ 4)

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

 

22/12/2021

(Thứ 4)

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Nguyễn Thị Thu Hiền -

Phó Chủ tịch UBND xã

 

29/12/2021

(Thứ 4)

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

 

2. Tiếp công dân thường xuyên:

Phân công đồng chí Nguyễn Xuân Bảo - Phó Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên tại cơ quan đảm bảo theo quy định của Luật Tiếp công dân. Đồng thời, chỉ đạo các ban ngành, bộ phận chuyên môn liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, phục vụ các buổi tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND xã; niêm yết công khai Lịch tiếp công dân của lãnh đạo tại trụ sở UBND xã và trên Trang thông tin điện tử xã đảm bảo theo quy định.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 431.967
Truy cập hiện tại 4