C:\Fportal\PhuLoc\locvinh.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Lộc Vĩnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày cập nhật 09/04/2021

Ngày 29 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân xã Lộc Vĩnh ban hành Quyết định về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Lộc Vĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Quyết định có 11 Thành viên, gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban bầu cử. Theo đó, Ủy ban bầu cử xã có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Lộc Vĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn xã và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật về bầu cử./.

Văn Toán

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 358.289
Truy cập hiện tại 288