C:\Fportal\PhuLoc\locvinh.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
kết quả khảo sát, mức độ hài lòng cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận TN&TKQ xã Lộc Vĩnh năm 2019
Ngày cập nhật 30/10/2019

          UBND xã Lộc Vĩnh tiến hành khảo sát từ ngày 01/11/2018 đến ngày 23/10/2019 như sau:

          Tổng số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả: 2.535 hồ sơ, bao gồm hồ sơ nhiều ngày và hồ sơ trong ngày.

          Tổng số phiếu khảo sát thăm dò: Phát ra    865 phiếu; thu vào 865 phiếu trong đó: 865 phiếu hợp lệ và 0phiếu không hợp lệ.

 

TIÊU CHÍ

Đánh giá (*)

A

B

C

Số lượng

Tỷ lệ %

Số lượng

Tỷ lệ %

Số lượng

Tỷ lệ %

1. Nơi đón tiếp Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại

860

 

5

 

0

0

2. Thái độ hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của ông/ bà

842

97,34

23

2,66

0

0

Ông: Lê Phước Kiều, công chức Tư pháp - Hộ tịch

247

99,20

2

0,80

0

0

Ông Nguyễn Thanh Hiền; công chức Tư pháp - Hộ tịch

140

96,55

5

3,45

0

0

Ông: Hoàng Minh Hải; công chức Địa chính – xây dựng

61

96,83

2

3,17

0

0

Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng; Phụ trách Lĩnh vực Lao động thương binh và xã hội

38

92,68

3

7,32

0

0

Ông Lê Phước Hải, công chức Tư pháp - Hộ tịch

237

97,53

6

2,47

0

0

Bà Võ Thị Trâm Anh, công chức địa chính - xây dựng

119

95,97

5

4,03

0

0

3. Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

858

99,19

7

0,81

0

0

4. Thời gian chờ đợi để đến lượt nộp hồ sơ hoặc nhận kết quả nhanh hay chậm

856

98,96

9

1,04

0

0

5. Hồ sơ thủ tục hành chính:

865

95,84

36

4,16

0

0

Chứng thực

354

96,46

13

3,54

0

0

Hộ tịch

258

95,56

12

4,44

0

0

Đất đai

130

92,86

10

7,14

0

0

Bảo trợ xã hội

76

98,70

1

1,30

0

0

Người có công

11

100,00

0

0,00

0

0

 

 

Tập tin đính kèm:
Ngô Văn Phú
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 358.281
Truy cập hiện tại 287