Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LỘC VĨNH XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP LẤN CHIẾM, RỪNG VÀ ĐẤT RỪNG.
Ngày cập nhật 06/08/2018

Thực hiện Chỉ thị 65/2015/CT-UBND, ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh TT-Huế về việc tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.

 

 

 

 

            Ngày 02/8/2018 UBND xã Lộc Vĩnh phối hợp với Trạm kiểm lâm Thừa Lưu tiến hành xử lý các trường hợp lấn chiếm rừng, đất rừng trên địa bàn xã. Hình thức xử lý phá bỏ cây trồng và bàn giao lại đất cho chủ rừng quản lý và sử dụng.

            Bên cạnh đó, UBND xã Lộc Vĩnh tiếp tục xây dựng Kế hoạch  duy trì thường xuyên tăngcường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng phá rừng, lấn chiếm đất trái pháp luật; thu hồi toàn bộ diện tích rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái pháp luật, đưa vào quản lý có hiệu quả rừng và đất rừng nhất là rừng và đất rừng do cộng đồng khu dân cư quản lý.

 

X. Bảo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 432.071
Truy cập hiện tại 2