Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đánh giá khảo sát mức độ hài lòng tại Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả xã Lộc Vĩnh
Ngày cập nhật 07/02/2018
Người dân thực hiện phiếu đánh giá Cán bộ, công chức tại Bộ phận TN & TKQ

          Thực hiện Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh quy định về khảo sát, lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; theo Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND xã Lộc Vĩnh ban hành Khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã năm 2018.

                                                                       Người dân bỏ phiếu khảo sát vào thùng phiếu nhằm đánh giá CBCC tại bộ phận TN & TKQ xã Lộc Vĩnh

          Theo đó, số lượng phiếu phát ra: 78 phiếu; số lượng phiếu thu được: 78 phiếu, trong đó: 67 phiếu hợp lệ, 11 phiếu không hợp lệ (Lĩnh vực chính sách xã hội 06 phiếu, Tư pháp - hộ tịch 05 phiếu).

          Đánh giá chung về mức độ hài lòng đối với Bộ phận TN&TKQ xã Lộc Vĩnh từ ngày 31/12/2017 – 31/01/2018:

          - Nơi đón tiếp:

                    + Rất hài lòng:   52/67 phiếu, đạt tỷ lệ: 77.61%

                    + Hài lòng:   14/67 phiếu, đạt tỷ lệ: 20.90%

                    + Không hài lòng: 01/67 phiếu, đạt tỷ lệ: 1.49%

          - Thái độ của công chức trong quá trình hỗ trợ và trả kết quả TTHC:

                    + Rất hài lòng:   52/67 phiếu, đạt tỷ lệ: 77.61%

                    + Hài lòng:   14/67 phiếu, đạt tỷ lệ: 20.90%

                    + Không hài lòng: 01/67 phiếu, đạt tỷ lệ: 1.49%

          Đánh giá riêng từng bộ phận chuyên môn giải quyết TTHC tại Bộ phận TN & TKQ xã.

TT

 

Tên phòng Bộ phận

Họ và tên công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ

Số phiếu hợp lệ

Thái độ giao tiếp

Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết TTHC

Đánh giá  thành phần hồ sơ

Rất hài lòng

Hài lòng

Không hài lòng

Đúng hẹn

Chậm nhưng chấp nhận được

Không đúng hẹn

Đơn giản

Cần giảm giấy tờ

Phức tạp

1

Địa chính – xây dựng

Hoàng Minh Hải

14

71.43%

28.57%

0

100%

0

0

85.71%

14.29%

0

2

Tư pháp – Hộ tịch

Lê Phước Kiều

28

78.57%

21.43%

0

100%

0

0

100%

0

0

3

Tư pháp – hộ tịch

Nguyễn Thanh Hiền

23

78.26%

14.40%

4.34%

95.66%

0

4.34%

95.66%

0

4.34%

4

Văn hóa – xã hội

Nguyễn Thị Thu Hằng

02

100%

0

0

100%

0

0

100%

0

0

 

(Phước Hải Vp)

Tập tin đính kèm:
Phước Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 358.336
Truy cập hiện tại 298