Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tăng cường quản lý, sử dụng rừng và đất rừng tự nhiên
Ngày cập nhật 27/04/2018

          Ngày 24/4/2018, UBND huyện đã có Công văn số 1306/UBND-ĐC yêu cầu các đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tăng cường thực hiện quản lý, sử dụng rừng và đất rừng tự nhiên trên địa bàn huyện.

          Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 2538/UBND-ĐC ngày 16/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý, sử dụng rừng và đất rừng tự nhiên, UBND huyện yêu cầu:

          Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Hạt Kiểm lâm huyện, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ và Chương trình số 27-CTr/TU ngày 23/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tăng cường quản lý và sử dụng rừng, đất rừng, đặc biệt là rừng và đất rừng tự nhiên; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chuyển đổi đất rừng đúng mục đích, phù hợp quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt; hạn chế việc sử dụng đất rừng sang mục đích khác không phải lâm nghiệp.

                                                                                                                                                                                                  Văn Toán (theo phuloc.thuathienhue.gov.vn)

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 431.983
Truy cập hiện tại 4