Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TRONG CCHC THUỘC LĨNH VỰC HỘ TỊCH TỊCH VÀ ĐẤT ĐAI.
Ngày cập nhật 10/05/2022

          1. Lĩnh vực Hộ tịch:

          Ngày 05/5/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1076/QĐ-UBND Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 01 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung về thời gian thực hiện trong lĩnh vực Hộ tịch thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã/Công an xã/Cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

          Theo đó, giảm thời gian giải quyết từ 10 ngày làm việc xuống còn 07 ngày làm việc đối với TTHC: Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Trong đó, cấp xã 02 ngày làm việc, Bảo hiểm xã hội huyện 05 ngày làm việc.

          2. Lĩnh vực Đất đai:

          Cũng trong ngày 05/5/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1082/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế (bao gồm thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã). Theo Quyết định này, UBND cấp xã có 02 Thủ tục hành chính được chuẩn hóa gồm:

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Cơ quan thực hiện

1

Cung cấp dữ liệu đất đai
1.004269

Trong ngày

làm việc

(01 ngày làm việc)

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã;

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã.

2

Hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã

1.003554

Không quá 45 ngày; đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện thì được tăng thêm 15 ngày

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã;

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã.

 

Tập tin đính kèm:
Ngô Văn Phú
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 431.987
Truy cập hiện tại 4