Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của UBND xã Lộc Vĩnh năm 2021
Ngày cập nhật 07/07/2021

Ngày 15 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân xã Lộc Vĩnh ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ; Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan năm 2021.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 431.997
Truy cập hiện tại 4