Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi
Ngày cập nhật 09/04/2021

Ngày 23 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 621/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi. Theo đó, Quyết định công bố 09 Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) (trong đó: cấp tỉnh có 05 TTHC, cấp huyện có 01 TTHC, cấp xã có 03 TTHC) được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước trên đại bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (xem các Phụ lục đính kèm).

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 432.033
Truy cập hiện tại 6