Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lịch Tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Lộc Vĩnh 6 tháng đầu năm 2021
Ngày cập nhật 11/01/2021

Thực hiện Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Điều 10 Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 về việc ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Ủy ban nhân dân xã Lộc Vĩnh thông báo Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND xã 6 tháng đầu năm 2021, cụ thể như sau:

1. Tiếp công dân định kỳ:

NGÀY TIẾP

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI TIẾP

GHI CHÚ

 

Tháng 1

06/01/2021

(Thứ 4)

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

Công chức chuyên môn được phân công tham gia tiếp công dân cùng lãnh đạo UBND xã

 

13/01/2021

(Thứ 4)

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Nguyễn Xuân Bảo -

Phó Chủ tịch UBND xã

 

20/01/2021

(Thứ 4)

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

 

27/01/2021

(Thứ 4)

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Nguyễn Xuân Bảo -

Phó Chủ tịch UBND xã

 

Tháng 2

03/02/2021

(Thứ 4)

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Nguyễn Thị Thu Hiền -

Phó Chủ tịch UBND xã

Công chức chuyên môn được phân công tham gia tiếp công dân cùng lãnh đạo

 

10/02/2021

(Thứ 4)

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

 

17/02/2021

(Thứ 4)

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Nguyễn Thị Thu Hiền -

Phó Chủ tịch UBND xã

 

24/02/2020

(Thứ 4)

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

 

Tháng 3

 

 

 

 

 

03/3/2021

(Thứ 4)

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

Công chức chuyên môn được phân công tham gia tiếp công dân

cùng lãnh đạo

 

10/3/2021

(Thứ 4)

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Nguyễn Xuân Bảo -

Phó Chủ tịch UBND xã

 

17/3/2021

(Thứ 4)

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

 

24/3/2021

(Thứ 4)

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Nguyễn Xuân Bảo -

Phó Chủ tịch UBND xã

 

31/3/2021

(Thứ 4)

08h00

Phòng tiếp dân

UBND xã

Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

 

 

Tháng 4

 

07/4/2021

(Thứ 4)

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Nguyễn Thị Thu Hiền -

Phó Chủ tịch UBND xã

Công chức chuyên môn được phân công tham gia tiếp công dân cùng lãnh đạo

 

14/4/2021

(Thứ 4)

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

 

21/4/2021

(Thứ 4)

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Nguyễn Thị Thu Hiền -

Phó Chủ tịch UBND xã

 

28/4/2021

(Thứ 4)

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

 

Tháng 5

 

05/5/2021

(Thứ 4)

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

Công chức chuyên môn được phân công tham gia tiếp công dân cùng lãnh đạo

 

12/5/2021

(Thứ 4)

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Nguyễn Xuân Bảo -

Phó Chủ tịch UBND xã

 

19/5/2021

(Thứ 4)

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

 

26/5/2020

(Thứ 4)

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Nguyễn Xuân Bảo -

Phó Chủ tịch UBND xã

 

Tháng 6

 

02/6/2021

(Thứ 4)

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

Công chức chuyên môn được phân công tham gia tiếp công dân cùng lãnh đạo

 

09/6/2021

(Thứ 4)

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Nguyễn Thị Thu Hiền -

Phó Chủ tịch UBND xã

 

16/6/2021

(Thứ 4)

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

 

23/6/2021

(Thứ 4)

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Nguyễn Thị Thu Hiền -

Phó Chủ tịch UBND xã

 

30/6/2021

(Thứ 4)

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

 

2. Tiếp công dân thường xuyên:

Giao trách nhiệm đồng chí Nguyễn Xuân Bảo - Phó Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên tại cơ quan đảm bảo theo quy định của Luật Tiếp công dân. Đồng thời, chỉ đạo các ban ngành, bộ phận chuyên môn liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, phục vụ các buổi tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND xã; niêm yết công khai Lịch tiếp công dân của lãnh đạo tại trụ sở UBND xã và đăng tải trên Trang thông tin điện tử xã theo quy định./.

Văn Toán

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 431.993
Truy cập hiện tại 5