Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hội đồng nhân dân xã Lộc Vĩnh tổ chức kỳ họp lần thứ 11, khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày cập nhật 04/01/2021
Kỳ họp HĐND xã lần thứ 11

          Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Chương trình hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân xã năm 2020. Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Hội đồng nhân dân xã Lộc Vĩnh tổ chức kỳ họp lần thứ 11, khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2020. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân xã, các vị đại biểu HĐND xã nghe UBND xã báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; nhiệm vụ, kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2021; báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, và một số báo cáo khác liên quan tại kỳ họp.

(Ảnh: Kỳ họp HĐND xã lần thứ 11, khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021)

 (Ảnh: Các vị đại biểu HĐND xã, khách mời tham dự kỳ hợp)

          Trong năm 2020, mặc dù chịu sự tác động tiêu cực rất lớn của đại dịch CoVid-19, ảnh hưởng của tình hình thiên tai mưa bão kéo dài đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện nói chung và của địa phương nói riêng nhưng dưới phấn đấu, cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã, tình hình kinh tế - xã hội cơ bản phát triển ổn định, 12/12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra, đời sống nhân dân ổn định, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cũng tại kỳ họp lần này, các đại biểu HĐND xã đã biểu quyết và thông qua dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021; về nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2021 và dự thảo các Nghị quyết về nội dung giám sát về an ninh - quốc phòng, xây dựng cơ bản trong năm 2021./.

Văn Toán

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 431.978
Truy cập hiện tại 5