Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã
Ngày cập nhật 28/12/2020

Ngày 22 tháng 12 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3226/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục 21 thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Theo đó, 21 TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã là: 

1. Thủ tục đăng ký khai sinh; 

2. Thủ tục đăng ký kết hôn; 

3. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con; 

4. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con; 

5. Thủ tục đăng ký khai tử; 

6. Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động; 

7. Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động; 

8. Thủ tục đăng ký khai tử lưu động; 

9. Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới; 

10. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới; 

11. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới; 

12. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới; 

13. Thủ tục đăng ký giám hộ; 

14. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ; 

15. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch; 

16. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; 

17. Thủ tục đăng ký lại khai sinh; 

18. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân; 

19. Thủ tục đăng ký lại kết hôn; 

20. Thủ tục đăng ký lại khai tử; 

21. Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch.

Văn Toán

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 881.938
Truy cập hiện tại 13