C:\Fportal\PhuLoc\locvinh.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tăng cường công tác cảnh báo nguy hiểm, cứu hộ, cứu nạn, chống đuối nước tại các điểm du lịch trên địa bàn huyện
Ngày cập nhật 25/03/2019
Ngày 14/3/2018 UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 628/CT-UBND Về việc tăng cường công tác cảnh báo nguy hiểm, cứu hộ, cứu nạn, chống đuối nước tại các điểm du lịch trên địa bàn huyện

Theo đó, để chủ động công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra và triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp, giải pháp phòng, chống, ứng cứu kịp thời nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ tai nạn đuối nước dẫn đến tử vong xảy ra trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019 của huyện nhà, Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị đang hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện triển khai mạnh mẽ các nội dung sau: 

Phòng Văn hóa và Thông tin: Hướng dẫn, chỉ đạo việc triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 333/KH-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tuyên truyền, tập huấn, đảm bảo công tác cảnh báo nguy hiểm, cứu hộ, cứu nạn, cứu đuối tại các bãi tắm biển, sông, suối, khe, hồ bơi trên địa bàn huyện. Phối hợp, đôn đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện xây dựng chuyên đề tuyên truyền, phổ biến công tác cảnh báo, cứu hộ, chống đuối nước trên toàn địa bàn huyện theo từng tháng, quý, đặc biệt vào mùa cao điểm. Tăng cường chỉ đạo, tổ chức phối hợp kiểm tra liên ngành về công tác cảnh báo, cứu hộ, cứu nạn, chống đuối nước trên toàn địa bàn huyện, tập trung kiểm tra các bãi tắm biển cộng đồng, khu du lịch, khu nghỉ dưỡng có yếu tố biển và hồ Truồi. Kiểm tra, đôn đốc các địa phương xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị liên quan về việc triển khai thực hiện Kế hoạch bảo đảm công tác cảnh báo, cứu hộ, cứu nạn, chống đuối nước của Ủy ban nhân dân huyện, định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND huyện.

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao: Tăng cường công tác tuyên truyền cảnh báo nguy hiểm, cứu hộ, cứu nạn, chống đuối nước tại các địa phương có các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch có yếu tố biển, bãi tắm biển, khe, suối, hồ và bể bơi. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trách nhiệm và nghĩa vụ của các đơn vị, tổ chức đang khai thác, kinh doanh dịch vụ tại bãi tắm biển, khu du lịch, điểm du lịch sinh thái có yếu tố biển, bãi biển, khe, suối, bể bơi, hồ bơi. Xây dựng chuyên mục, chương trình, nội dung về bảo đảm công tác cứu hộ, cứu nạn, chống đuối nước; phổ biến pháp luật về công tác cứu hộ, cứu nạn, chống đuối nước, cảnh báo các nguy cơ, nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước và tử vong ở khu vực nông thôn một cách sâu rộng từ xã, thị trấn đến các thôn, làng, bản, tổ dân phố; phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô và hệ thống truyền thanh truyền hình.

Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường Tiểu học, Trung học cơ sở; phối hợp với các trường Trung học phổ thông tăng cường giáo dục kiến thức về cứu hộ, cứu nạn, chống đuối nước trong trường học; giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh khi tham các hoạt động dã ngoại, du lịch sinh thái; quy định các biện pháp mạnh nhằm ngăn chặn tình trạng học sinh tụ tập rủ nhau đi chơi, tắm sông, hồ khi không có sự cho phép, hướng dẫn của người lớn, thầy cô.

Phòng Tài chính - Kế hoạch: Nghiên cứu, tham mưu đề xuất UBND huyện bố trí nguồn kinh phí bảo đảm công tác cứu hộ, cứu nạn, chống đuối nước được triển khai thực hiện một cách mạnh mẽ, đồng bộ, thường xuyên.

Các cơ quan, ban, ngành cấp huyện: Theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định, phối hợp chặt chẽ với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện Kế hoạch số 333/KH-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tuyên truyền, tập huấn, đảm bảo công tác cảnh báo nguy hiểm, cứu hộ, cứu nạn, cứu đuối tại các bãi tắm biển, sông, suối, khe, hồ bơi trên địa bàn huyện.

UBND các xã, thị trấn: Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, các cơ quan, ban, ngành liên quan tiếp tục tổ chức phổ biến mạnh mẽ Kế hoạch 333/KH-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tuyên truyền, tập huấn, đảm bảo công tác cảnh báo nguy hiểm, cứu hộ, cứu nạn, cứu đuối tại các bãi tắm biển, sông, suối, khe, hồ bơi trên địa bàn huyện; đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch có yếu tố biển, sông, suối, khe, hồ bơi tại địa phương. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác cảnh báo, cứu hộ, cứu nạn, chống đuối nước tại địa phương; yêu cầu hệ thống phát thanh của các xã, thị trấn mỗi tuần phát ít nhất 1 lần nội dung tuyên truyền chuyên đề về bảo đảm an toàn cho nhân dân trong vùng cũng như khách du lịch khi tham gia hoạt động du lịch sinh thái, dã ngoại, nghỉ dưỡng và tắm biển tại địa phương. Xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện công tác cảnh báo, cứu hộ, cứu nạn, chống đuối nước tại địa phương. Thành lập, củng cố đội cứu hộ, cứu nạn của địa phương và có phương án hỗ trợ, phối hợp thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu. Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc công tác cứu hộ, cứu nạn tại các bãi tắm biển, khe, suối, sông, hồ ở địa phương. Chỉ đạo lực lượng Công an, Dân quân tự vệ, Đoàn thanh niên xã, thị trấn phối hợp cùng với lực lượng chuyên trách của huyện tăng cường tuần tra kiểm soát các điểm thường hay xảy ra tai nạn đuối nước dẫn đến tử vong; tăng cường công tác theo dõi, dự báo thời tiết, biển động, sóng lớn nguy hiểm, khuyến cáo người dân trong vùng cũng như du khách đang đi du lịch, nghỉ dưỡng tại địa phương xã, thị trấn không nên ra khơi, tắm biển, hồ, khe, suối khi thời tiết xấu.  Phát huy vai trò Tổ tự quản, Ban quản lý, Đội cứu hộ, cứu nạn tại các điểm du lịch, bãi tắm biển cộng đồng để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt công tác cảnh báo, cứu hộ, cứu đuối, đảm bảo hành lang an toàn cho người dân và du khách.

Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh có liên quan đến yếu tố biển, sông, suối, khe, hồ: Chủ động xây dựng Kế hoạch, phương án cụ thể cho việc cứu hộ, cứu nạn, cứu đuối nước tại cơ quan, đơn vị mình; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ quan ban ngành cấp huyện trong việc triển khai thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, chống đuối nước. Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị doanh nghiệp liên quan tổ chức tập huấn, thực hành và sử dụng thành thạo các phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu hiện có của đơn vị mình; tổ chức diễn tập các phương án phòng, chống đuối nước, cứu hộ, cứu nạn trong đơn vị, để nâng cao năng lực tổ chức thực hiện ứng cứu và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng chuyên trách cứu hộ, cứu nạn và lực lượng xung kích tại đơn vị.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan Trung ương, đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này.

                                                                                                                                                                                         Văn Toán (theo phuloc.thuathienhue.gov.vn)

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 357.896
Truy cập hiện tại 239