C:\Fportal\PhuLoc\locvinh.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chỉ thị về việc tăng cường công tác an toàn điện, tiết kiệm điện năm 2019
Ngày cập nhật 08/03/2019
Năm 2019 tình hình thời tiết dự báo sẽ xuất hiện thời tiết cực đoan; vào mùa khô có nhiều khả năng nắng nóng sẽ gay gắt và kéo dài hơn, nhu cầu điện sẽ tăng cao dẫn đến nguy cơ thiếu điện vào mùa khô. Để đáp ứng nhu cầu cung ứng điện năng phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, tiết kiệm chi phí sản xuất, nguồn lực của gia đình và xã hội; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu: 1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả bằng quy định, quy chế quản lý cụ thể tại cơ quan, đơn vị mình; tăng cường giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, giải pháp tiết kiệm điện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2011 về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện. Triển khai xây dựng và thực hiện kế hoạch tiết kiệm năng lượng sử dụng hàng năm của cơ quan, đơn vị theo Thông tư số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01 tháng 6 năm 2009 của liên Bộ Tài chính – Công Thương về hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ nhân viên phải thực hiện tiết kiệm điện, đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hàng năm. Khi mua sắm các phương tiện, thiết bị sử dụng điện phải mua sắm các loại được dán nhãn năng lượng loại nhãn xác nhận (nhãn ngôi sao năng lượng) hoặc nhãn so sánh đạt cấp hiệu suất năng lượng 5 sao thuộc danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ. 2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Sử dụng các trang thiết bị tiết kiệm năng lượng (đèn LED,…) trong quá trình thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi để nhân dân biết và thực hiện những giải pháp tiết kiệm điện cụ thể, đặc biệt là trong giờ cao điểm. Tuyên truyền việc sử dụng các trang thiết bị tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp, sử dụng năng lượng lớn. Tổ chức rà soát các cơ sở sử dụng năng lượng lớn và hướng dẫn các cơ sở thực hiện kiểm toán năng lượng. Kiểm tra, đôn đốc và báo cáo UBND huyện tình hình thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn huyện, đề xuất các giải pháp, biện pháp tăng cường thực hiện tiết kiệm điện. 3. Đội Quản lý đô thị, UBND thị trấn Lăng Cô: 
Áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành trong chiếu sáng công cộng; thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng bằng đèn tiết kiệm điện. Triển khai các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho 100% công trình chiếu sáng công cộng xây dựng mới. Thực hiện tự động hóa các tuyến chiếu sáng công cộng xây mới để giảm lượng ánh sáng theo khung thời gian đảm bảo giảm cường độ chiếu sáng khi không cần thiết. 4. UBND các xã, thị trấn: Chủ động phối hợp với Điện lực địa phương, đơn vị bán lẻ điện nông thôn trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương của Nhà nước về giải pháp sử dụng điện tiết kiệm đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng điện thuộc địa bàn quản lý, giám sát và báo cáo kết quả thực hiện tiết kiệm điện theo Chỉ thị này. Tuyên truyền, vận động người dân trong việc tạo điều kiện cho các đơn vị Điện lực và các đơn vị bán lẻ điện nông thôn phát quang hành lang an toàn điện. 5. Các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và hộ gia đình: Triển khai các giải pháp tiết kiệm điện trong sản xuất, kinh doanh theo nội dung Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện. Xây dựng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã đăng ký trong hợp đồng mua bán điện. Bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị có công suất tiêu thụ điện lớn như các máy nghiền, trạm bơm nước, máy nén khí... vào giờ cao điểm, hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt động không tải. Tăng cường sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao; khuyến khích sử dụng các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo như: năng lượng gió, mặt trời, biomass,...; sử dụng hệ thống dự trữ năng lượng ở giờ thấp điểm để sử dụng vào giờ cao điểm. Các cơ sở dịch vụ, thương mại nhà hàng khách sạn là cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phải thực hiện nghiêm túc các quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Triển khai các giải pháp tiết kiệm điện trong sản xuất, kinh doanh theo nội dung Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện. Chuẩn bị các nguồn điện dự phòng khi xảy ra thiếu điện. Sẵn sàng cắt giảm phụ tải khi có thông báo của Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế trong trường hợp xảy ra thiếu điện. Khuyến khích các cơ sở sản xuất công nghiệp tổ chức thực hiện kiểm toán năng lượng tại đơn vị. Các hộ gia đình, cá nhân thực hiện tiết kiệm điện trong sinh hoạt; tăng cường sử dụng các thiết bị điện tiết kiệm năng lượng. 
6. Các Điện lực, các đơn vị bán lẻ điện nông thôn: Tuyên truyền phổ biến đến hộ sử dụng điện các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm và an toàn, tạo sự chuyển biến tích cực trong hành vi sử dụng điện của cộng đồng, xã hội. Tiếp tục tổ chức thống kê, theo dõi và báo cáo tình hình sử dụng điện của các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn để có biện pháp xử lý đối với các đơn vị, khách hàng không thực hiện tiết kiệm điện. Phối hợp với các đơn vị quản lý hệ thống điện chiếu sáng công cộng để thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện. Chủ động phối hợp với Công an huyện; UBND các xã, thị trấn xử lý các hành vi trộm, cắp điện; các cá nhân (thợ điện tự do) vi phạm các quy định về kỹ thuật an toàn lưới điện. Thường xuyên kiểm tra, yêu cầu các khách hàng có biện pháp khắc phục sửa chữa các tuyến đường dây điện sau công tơ không đảm bảo an toàn.
7. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện: Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, các Điện lực địa phương và các đơn vị bán lẻ điện nông thôn xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình về tiết kiệm điện; dành thời lượng thích hợp để tuyên truyền chủ trương của Nhà nước về thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương phổ biến, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./. 
 
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 357.917
Truy cập hiện tại 243