C:\Fportal\PhuLoc\locvinh.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
Ngày cập nhật 12/02/2019

          Ngày 18/01/2019, UBND huyện đã ban hành Công văn số 181/UBND-VX về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

           Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu được giao trong năm 2019, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu như:  

          Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, tiếp tục tham mưu thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại Nghị quyết số 18-NQ/HU ngày 10/12/2018 của Huyện ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019, Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 của UBND huyện về triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

         Tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019; Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 16/01/2019 của UBND huyện về Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019.

          Các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước quán triệt, thực hiện nghiêm việc không dùng ngân sách tổ chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà đối với các lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp; không sử dụng phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, Lễ hội... Dành thời gian đi thăm hỏi các gia đình chính sách, các hộ nghèo, các gia đình bị ảnh hưởng của thiên tai.

          Khẩn trương triển khai những nhiệm vụ cần thiết theo Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm;

          Chủ động xây dựng Chương trình, Kế hoạch của ngành và địa phương để tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020; Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 11/11/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam” giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

          Tổ chức thông tin tuyên truyền và kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết tại các chợ, điểm mua bán… trên địa bàn. Thường xuyên theo dõi diễn biến giá cả, cung cầu hàng hóa trên địa bàn huyện; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về đầu cơ, lợi dụng nhu cầu tăng cao trong dịp Lễ, Tết để tăng giá, thu lợi bất chính.

          Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND các xã, thị trấn hoàn thành trao quà Chủ tịch nước, của lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo huyện cho các đối tượng chính sách trước ngày 25 tháng 01 năm 2019 (ngày 20/12/Mậu Tuất)./.  

                                                                                                                                                                                                                                               Theo phuloc.thuathienhue.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 357.855
Truy cập hiện tại 232