Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lịch Tiếp công dân của Lãnh đạo UBND xã Lộc Vĩnh 6 tháng cuối năm 2024
Ngày cập nhật 02/07/2024

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Điều 10 Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

UBND xã Lộc Vĩnh thông báo Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND xã 6 tháng cuối năm 2024, như sau:

1. Tiếp công dân định kỳ:

NGÀY TIẾP

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI TIẾP

GHI CHÚ

Tháng 7

04/7/2024

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Đ/c Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã;

Phân công Lãnh đạo UBND xã và các ban ngành liên quan cùng tham gia tiếp công dân

11/7/2024

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Đ/c Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

18/7/2024

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Đ/c Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

25/7/2024

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Đ/c Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

Tháng 8

01/8/2024

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Đ/c Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

Phân công Lãnh đạo UBND xã và các ban ngành liên quan tham gia tiếp công dân

08/8/2024

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Đ/c Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

15/8/2024

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Đ/c Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

22/8/2024

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Đ/c Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

29/8/2024

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Đ/c Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

Tháng 9

05/9/2024

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Đ/c Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

Phân công Lãnh đạo UBND xã và các ban ngành liên quan tham gia tiếp công dân

12/9/2024

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Đ/c Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

19/9/2024

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Đ/c Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

26/9/2024

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Đ/c Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

Tháng 10

03/10/2024

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Đ/c Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

Phân công Lãnh đạo UBND xã và các ban ngành liên quan tham gia tiếp công dân

17/10/2024

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Đ/c Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

17/10/2024

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Đ/c Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

24/10/2024

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Đ/c Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

31/10/2024

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Đ/c Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

Tháng 11

07/11/2024

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Đ/c Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

Phân công Lãnh đạo UBND xã và các ban ngành liên quan tham gia tiếp công dân

14/11/2024

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Đ/c Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

21/11/2024

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Đ/c Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

28/11/2024

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Đ/c Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

Tháng 12

05/12/2024

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Đ/c Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

Phân công Lãnh đạo UBND xã và các ban ngành liên quan tham gia tiếp công dân

12/12/2024

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Đ/c Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

19/12/2024

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Đ/c Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

26/12/2024

08h00’

Phòng tiếp dân

UBND xã

Đ/c Lê Công Minh -

Chủ tịch UBND xã

2. Tiếp công dân thường xuyên:

Giao trách nhiệm đồng chí Nguyễn Xuân Bảo - Phó Chủ tịch UBND xã thực hiện công tác đón tiếp công dân thường xuyên tại UBND xã đảm bảo theo quy định của Luật Tiếp công dân. Đồng thời, chỉ đạo các ban ngành, bộ phận chuyên môn liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, phục vụ các buổi tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND xã; niêm yết công khai Lịch tiếp công dân của lãnh đạo tại trụ sở UBND xã và trên Trang thông tin điện tử xã đảm bảo quy định./.

Văn Toán

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.013.270
Truy cập hiện tại 68