Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh.
Ngày cập nhật 07/08/2023

          UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 1637/QĐ-UBND ngày 10/7/2023 về Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh. Theo đó: có 1392 TTHC cấp tỉnh, 231 TTHC cấp huyện; 76 TTHC cấp xã.

           Để tổ chức thực hiện Quyết định này, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và chủ động liên hệ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.            

          Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3102/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh.

(Quyết định và Danh mục kèm theo).

 

 

Tập tin đính kèm:
Ngô Văn Phú
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 432.024
Truy cập hiện tại 4