Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tin tức - Sự kiện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông tin chỉ đạo, điều hành
          Ngày 11 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân xã Lộc Vĩnh ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính xã Lộc Vĩnh năm 2021.
          Căn cứ vào tình hình sản xuất trên địa bàn xã. Để đảm bảo cho sản xuất vụ Hè Thu đạt hiệu quả cao và tránh ảnh hưởng của mưa bão cuối vụ, UBND xã Lộc Vĩnh hướng dẫn cơ cấu giống và lịch...
Thực hiện đề nghị của Bộ Y tế tại Công văn số 624/BYT-MT ngày 12 tháng 02 năm 2020 về việc xử lý đối với hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đã có văn bản (Công...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông tin tuyên truyền
          Ngày 19 tháng 3 năm 2020, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1145/UBND-NC về triển khai thực hiện Nghị định số 31/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 115/2013/NĐ-CP về quản lý,...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đơn vị hỗ trợ
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 235.668
Truy cập hiện tại 140