Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Ngày cập nhật 22/01/2021
Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Ngày 19/01/2021, UBND xã Lộc Vĩnh tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Tham dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Văn Thừa - Bí thư Đảng uỷ xã, đ/c Hoàng Văn Phương - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, đ/c Nguyễn Xuân Bảo - Phó Chủ tịch UBND xã, đ/c Trần Minh Vũ - Chủ tịch UBMTTQVN xã; cùng các đ/c đại diện các ban ngành, đoàn thể xã; các đ/c Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn của 4 thôn; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn xã.

(Ảnh: Đ/c Nguyễn Xuân Bảo - Phó Chủ tịch UBND xã phát biểu triển khai nhiệm vụ tại hội nghị)

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của UBND xã Lộc Vĩnh về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, quyết định phân công theo dõi, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 với mục tiêu: Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng bền vững, tập trung ưu tiên phát triển một số lĩnh vực kinh tế chủ yếu, đặc biệt là dịch vụ du lịch biển; khuyến khích, hỗ trợ nhân dân đầu tư mở rộng một số ngành nghề tiểu thủ công nghiệp nhằm phát triển theo hướng đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm, đẩy mạnh quảng bá thương hiệu và nâng cao doanh thu; tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phát triển chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); tiếp tục vận động nhân dân tham gia đăng ký các mô hình sinh kế hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân... Đồng thời, phân công các ban ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, tổng hợp, theo dõi, tham mưu đề xuất chỉ đạo và chịu trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu quan trọng theo kế hoạch (12/12 chỉ tiêu) và 03 chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm.

(Ảnh: Toàn thể CBCC các ban ngành, đoàn thể xã tham dự hội nghị)

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Thừa - Bí thư Đảng uỷ xã kêu gọi toàn thể Cán bộ công chức cơ quan UBND xã và cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tập trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Quyết định với tinh thần khẩn trương ngay từ những ngày, tháng đầu năm 2021 nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 tiến tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Văn Toán

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 358.097
Truy cập hiện tại 266