Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LỘC VĨNH LÀM LỄ RA QUÂN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019.
Ngày cập nhật 01/04/2019

          Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW  ngày 15/8/2018 của Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương, Tổng điều tra dân số và nhà ở thu thập thông tin từ ngày 01/4/2019.

 

         

          Sáng ngày, 01/4/2019 Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở xã Lộc Vĩnh làm lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.  Tham dự có ông Nguyễn Văn Thừa Bí thư Đảng ủy xã Lộc Vĩnh, ông Nguyễn Xuân Bảo, Phó Chủ tịch UBND xã; Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở xã Lộc Vĩnh.

          Xã Lộc Vĩnh có 12 địa bàn điều tra được thực hiện bởi 6 điều tra viên tiến hành điều tra từ ngày 01/4/2019 đến ngày 25/4/2019. Ngay sau lễ ra quân các điều tra viên đã tiến hành đến tận các hộ dân để tiến hành phỏng vấn điều tra 2 hộ liền, tra sau  đó Ban chỉ đạo xã tiến hành rà soát chấn chỉnh những sai sót cho các điều tra viên trong quá trình điều tra trước khi tiến hành điều tra.

          Đợt điều tra lần này các điều tra viên được tiến hành trên máy tính bản thay cho phiếu điều tra bằng giấy.

 

X. Bảo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 915.796
Truy cập hiện tại 68