Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công bố công khai dự toán ngân sách xã Lộc Vĩnh năm 2018
Ngày cập nhật 19/12/2018

Ngày 29/3/2018, Ủy ban nhân dân xã Lộc Vĩnh ban hành Quyết định số 22/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách xã Lộc Vĩnh năm 2018.

Quyết định kèm theo phụ lục công bố công khai số liệu dự toán chi ngân sách năm 2018 theo các nội dung thu chi trong năm 2018.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tập tin đính kèm:
Lê Phước Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 915.980
Truy cập hiện tại 69