Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Về việc công bố lần 1 Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Lộc Vĩnh
Ngày cập nhật 12/10/2018

          Thực hiện Kế hoạch số 1073/KH-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2018 của UBND huyện Phú Lộc về việc triển khai chuyển đổi xây dựng và áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện Phú Lộc năm 2018; Ủy ban nhân dân xã Lộc Vĩnh ban hành Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2018 Về việc công bố lần 1 Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Lộc Vĩnh.

          Trong đó, các lĩnh vực hoạt động của UBND xã được công bố phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, gồm có:

          - 113 thủ tục hành chính/23 lĩnh vực thuộc thẩm quyền của UBND xã, Chủ tịch UBND xã (68 quy trình xây dựng);

         - 55 thủ tục hành chính liên thông/9 lĩnh vực (37 quy trình xây dựng) thuộc các lĩnh vực: Dân tộc; Phổ biến, giáo dục pháp luật; Hộ tịch; Bảo trợ xã hội; Lâm nghiệp; Nông nghiệp; Đất đai; Người có công; Giáo dục và đào tạo.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Văn Toán

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 915.833
Truy cập hiện tại 70