Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
CÔNG BỐ DANH MỤC TTHC SỬA ĐỖI, BỔ SUNG LĨNH VỰC HỘ TỊCH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, CẤP XÃ
Ngày cập nhật 24/06/2024

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hàn Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 21 tháng 06 năm 2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/UBND cấp huyện/UBND cấp xã.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này danh mục 15 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung về cán cứ pháp lý và mẫu tờ khai trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện; 20 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã; 01 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

Nội dung sửa đổi, bổ sung chủ yếu là căn cứ pháp lý và mẫu tờ khai.

Quyết định này:

- Thay thế điểm 2 mục I và các mục II, III Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/UBND cấp huyện/UBND cấp xã.

- Thay thế Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/UBND cấp huyện/UBND cấp xã.

(Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 21 tháng 06 năm 2024 kèm theo).

 

Tập tin đính kèm:
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.013.109
Truy cập hiện tại 61